Laman Utama
Terapi Brainwave Untuk Pemberdayaan Potensi Diri

TEKNOLOGI SAINTIFIK GELOMBANG OTAK ANUGERAH AGUNG
(SELF CONFIDENCE NEUROTHERAPY & BRAINWAVE THERAPY)

Brainwave Self Confidence menstimulasi otak dengan terapi gelombang otak dan bunyian khas untuk mencapai keadaan mental yang   lebih stabil.

Dalam terapi brainwave ini terdapat kaedah Quantum Mind Programming untuk menghilangkan rasa rendah diri, merendahkan diri sendiri, takut salah, takut gagal, gugup dan sifat malu secara umum.

Bagi anda yang sudah cukup percaya diri, Brainwave Self Confidence ini membantu anda untuk melipat-gandakan rasa percaya diri.  

TERAPI UNTUK MENINGKATKAN RASA PERCAYA DIRI

Nama Produk  Brainwave : Self Confidence

Keterangan : Menstimulasi otak dengan terapi gelombang otak untuk mencapai keadaan mental yang lebih stabil. Dalam Brainwave Self Confidence   ini terdapat kaedah Quantum Mind Programming untuk menghilangkan rasa rendah diri, merendahkan diri sendiri, takut salah, takut gagal, gugup dan sifat malu secara umum. Bagi anda yang sudah cukup percaya diri, Brainwave Self   Confidence   ini membantu anda untuk melipat-gandakan rasa percaya diri.

Cara Pakai : Didengarkan dengan headphone atau speaker sambil duduk santai atau berbaring.  Mata dipejamkan untuk merasakan alunan Brainwave. Dalam sehari disyorkan mendengar Brainwave ini selama  30 minit.  Jika anda tidak ada masa lapang untuk mendengar Brainwave ini secara khusus,  maka  anda boleh dengar Brainwave ini waktu menjelang tidur. Tiada masalah jika anda tertidur ketika mendengar Brainwave ini.

Harga :  RM130
 
sTerapi Brainwave Untuk Meningkatkan Rasa Percaya DiriKepercayaan diri seseorang boleh dibentuk dengan menggunakan gelombang otak yang sesuai sehingga memberikan respon bagi dirinya untuk bersikap lebih percaya diri dari sebelumnya. Banyak yang  mengalami ketegangan atau minderdalam menghadapi orang lain terutama orang yang belum  dikenalinya. Disini otak juga beraktiviti secara tidak wajar pada bahagian tertentu dan mempunyai  pola ciri-ciri yang unik. Dan dengan Brainwave Self   Confidence   ini boleh memberikan  stimulus  respon yang  menyebabkan biasanya kembali gelombang otak yang ada dan memberikan manfaat  berupa rasa percaya diri yang tinggi.

PENGERTIAN KEPERCAYAAN DIRI

Semua orang sebenarnya mempunyai masalah dengan istilah yang satu ini. Ada orang yang merasa telah kehilangan rasa kepercayaan diri di hampir keseluruhan wilayah hidupnya. Mungkin berkaitan dengan soal krisis diri, kemurungan, hilang kawalan, merasa tak berdaya menatap sisi cerah masa depan, dan lain-lain. Ada juga orang yang merasa belum percaya diri dengan apa yang dilakukannya atau dengan apa yang ditekuninya. Ada juga orang yang merasa kurang percaya diri ketika menghadapi situasi atau keadaan tertentu. Berdasarkan amalan hidup, kita boleh mengatakan bahawa yang terkini itu normal dalam erti dialami oleh semua manusia.

PENGERTIAN PERCAYA DIRI

Sebenarnya apa yang kita maksudkan dengan istilah percaya diri itu?

Percaya diri merupakan salah satu aspek keperibadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia.   Orang yang percaya diri yakin atas kemampuan mereka sendiri serta mempunyai pengharapan yang realistik, bahkan ketika harapan mereka tidak wujud, mereka tetap berfikiran positif dan dapat menerimanya.

Menurut Thantaway dalam Kamus istilah Bimbingan dan Kaunseling (2005:87), percaya diri adalah keadaan mental atau psikologi diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan.Orang yang tidak percaya diri mempunyai konsep diri negatif, kurang percaya pada kemampuannya, kerana itu sering menutup diri.

MACAM-MACAM PERCAYA DIRI

Kalau melihat ke literatur lain, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan persoalan percaya diri iaitu ada empat macam, iaitu:

Terapi Brainwave Untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri1) Self-concept: bagaiman anda menyimpulkan diri anda secara keseluruhan, bagaimana anda melihat potret diri anda secara keseluruhan, bagaimana anda mengkonsepsikan diri anda secara keseluruhan.

2) Self-esteem: sejauh mana anda punya perasaan positif terhadap diri anda, sejauh mana anda mempunyai sesuatu yang anda rasakan bernilai atau berharga dari diri anda, sejauh mana anda meyakini adanya sesuatu yang bernilai, bermaruah atau berharga di dalam diri anda.

3) Self efficacy: sejauh mana anda mempunyai keyakinan atas kapasiti yang anda miliki untuk boleh menjalankan tugas atau menangani persoalan dengan hasil yang bagus (to succeed).   Ini yang disebut dengan general self-efficacy.   Atau juga, sejauh mana anda meyakini keupayaan anda dalam bidang anda dalam menangani urusan tertentu.   Ini yang disebut dengan specific self-efficacy.

4) Self-confidence: sejauhmana anda punya keyakinan terhadap penilaian anda atas keupayaan anda dan sejauh mana anda boleh merasakan adanya "kepantasan" untuk berjaya.   Self confidence itu adalah kombinasi dari self esteem dan self-efficacy (James Neill, 2005)

Berdasarkan paparan tentang percaya diri, kita juga boleh membuat semacam kesimpulan bahawa percaya diri adalah keadaan mental atau psikologi seseorang, di mana individu boleh menilai keseluruhan dari dirinya sehingga memberi keyakinan kuat kepada keupayaan dirinya untuk melakukan tindakan dalam mencapai pelbagai tujuan di dalam hidupnya.

AKIBAT KURANG PERCAYA DIRI

Ketika ini dikaitkan dengan amalan hidup sehari-hari, orang yang mempunyai kepercayaan diri rendah atau telah kehilangan kepercayaan, cenderung merasa / bersikap seperti berikut:

Tidak memiliki sesuatu (keinginan, tujuan, target) yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh.

Tidak mempunyai keputusan melangkah yang decissive (ngambang)

Mudah kecewa atau give-up ketika menghadapi masalah atau kesulitan

Kurang termotivasi untuk maju, bermalas-malasan atau setengah-setengah

Sering gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas atau tanggung jawab (tidak optimum)

Gugup dalam berhadapan dengan orang ramai.

Tidak boleh menunjukkan kemampuan bercakap dan kemampuan mendengar yang meyakinkan

Sering mempunyai harapan yang tidak realistic

Terlalu perfeksionis

Terlalu sensitif (perasa)

Sebaliknya, orang yang mempunyai kepercayaan diri bagus, mereka mempunyai perasaan positif terhadap dirinya, punya keyakinan yang kuat ke atas dirinya dan punya pengetahuan tepat terhadap kemampuan yang dimiliki. Orang yang mempunyai kepercayaan diri bagus bukanlah orang yang hanya merasa mampu (tetapi sebenarnya tidak mampu) melainkan adalah orang yang mengetahui bahawa dirinya mampu berdasarkan pengalaman dan perhitungannya.

Terapi Brainwave Untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri