Laman Utama
Terapi Brainwave Untuk Pemberdayaan Potensi Diri

TEKNOLOGI SAINTIFIK GELOMBANG OTAK ANUGERAH AGUNG
(SELF ACCEPTANCE NEUROTHERAPY & BRAINWAVE THERAPY)

Self acceptance adalah kemampuan untuk merasa gembira dengan anda. Terapi Brainwave ini direka untuk anda  yang memiliki sifat rendah diri dan sukar bahagia kerana merasa ada yang kurang dalam diri atau hidup anda. Penerimaan diri akan membuat anda merasa berharga, bersemangat dan bergembira. Sesuai untuk orang yang kesulitan merasa bahagia kerana punya kekurangan fizikal sejak lahir, orang yang cacat akibat sakit atau kecelakan dan untuk pesakit penyakit yang sukar disembuhkan.

TERAPI MENERIMA DIRI SENDIRI UNTUK KEBAHAGIAAN

Nama Produk Brainwave : Self Acceptance

Keterangan : Self acceptance adalah kemampuan untuk merasa gembira dengan keadaan semasa anda.   Terapi Brainwave ini direka untuk anda yang menjadi minder dan sukar bahagia kerana merasa ada yang kurang dalam diri atau hidup anda.Penerimaan diri akan membuat anda merasa berharga, bersemangat dan bergembira.   Sesuai untuk orang yang kesulitan merasa bahagia kerana punya kekurangan fizikal sejak lahir, orang yang cacat akibat sakit atau kecelakan dan untuk pesakit penyakit yang sukar disembuhkan.

Cara Pakai : Didengarkan dengan headphone atau speaker sambil duduk santai atau berbaring.  Mata dipejamkan untuk merasakan alunan Brainwave. Dalam sehari disyorkan mendengar Brainwave ini selama  30 minit.  Jika anda tidak ada masa lapang untuk mendengar Brainwave ini secara khusus,  maka  anda boleh dengar Brainwave ini waktu menjelang tidur. Tiada masalah jika anda tertidur ketika mendengar Brainwave ini.

Harga :  RM130

Menjadi seseorang dengan perasaan lebih boleh menerima apa yang dia miliki saat ini tentu boleh menjadikan seseorang lebih yang lebih baik dari sebelumnya.Dengan menghargai apa yang dimiliki maka kita boleh mengoptimumkan semua potensi yang ada pada diri kita untuk mencapai matlamat dan cita-cita yang kita rencanakan sebelumnya.   Pada dasarnya orang boleh menjadi lebih baik dari sebelumnya jika mereka mampu untuk menerima dan menghargai dirinya saat ini.

Seseorang yang mempunyai tuntutan yang berlebih terhadap dirinya lebih membenci apa yang dia miliki dan apa yang dia lakukan saat ini.   Sehingga untuk melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik terasa sangat berat.   Jadi perubahan kepada apa yang akan anda lakukan dan apa yang akan menjadi sasaran bagi diri anda sebaiknya bermula dengan menghargai dengan apa yang telah ada pada diri anda sekarang.   Berdasarkan fakta penting berkaitan dengan penerimaan atau imej pada diri sendiri sebagaimana di bahas tadi maka kami ciptakan produk untuk boleh membantu menerima diri anda saat ini.

MEMBENTUK IMEJ DIRI

Imej Peribadi adalah anggapan yang tertanam di dalam fikiran bawah sedar seseorang tentang dirinya sendiri.   Imej diri boleh tertanam dalam fikiran bawah sedar oleh pengaruh orang lain, pengaruh persekitaran, pengalaman masa lalu atau sengaja ditanamkan oleh fikiran sedar.   Imej diri ada yang bersifat positif dan membina, ada pula yang bersifat negatif dan merosakkan.   Imej diri positif akan membawa seseorang pada kehidupan berjaya dan bahagia dunia akhirat, sebaliknya Imej diri negatif akan menghancurkan kehidupan seseorang dan membawanya pada kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat

Imej diri memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang, antara lain:

Imej diri merupakan blueprint kehidupan seseorang, ia akan menjalani kehidupannya sesuai gambaran mental yang ada dalam imej dirinya

Gambaran mental pada fikiran bawah sedar seseorang cenderung menjelma ke alam nyata

Kiprah seseorang dibatasi oleh imej dirinya, ia tidak akan pernah melampaui batasan batasan yang tergambar dalam fikiran bawah sedarnya

Imej diri negatif membawa seseorang pada kehancuran

Imej diri positif membawa seseoran pada kemenangan dan kejayaan

Imej diri negatif menarik unsur negatif ke dalam kehidupan seseorang

Imej diri positif menarik unsur positif ke dalam kehidupan seseorang

Imej diri negative

Terapi Brainwave Untuk Menerima Diri Sendiri Untuk KebahagiaanImej diri negatif adalah gambaran dan anggapan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat negatif. Imej diri negatif tertanan di dalam diri seseorang akibat pengaruh persekitaran, orang lain atau pengalaman masa lalu yang membekas dalam dirinya.  

Di daerah yang lingkungan hidupnya miskin para orang tua sering menamkan fikiran negatif kepada putera puterinya.   Ketika seorang anak menyampaikan cita-cita atau keinginannya kepada orang tuanya, maka orang tuanya berkata: "Kita ini orang susah, orang melarat, kita tidak mungkin mendapat apa yang kau inginkan itu.   Kita tidak layak mendapatkan semua itu.  

Cukup saja kita hidup seperti ini ".   Jika ucapan orang tuanya yang berulang-ulang itu terakam dan tertanam dalam fikiran bawah sedar si anak secara mendalam.maka ucapan itu telah membentuk imej diri si anak.   Ia telah membuat gambaran dan batasan batasan tentang dirinya bahawa ia adalah orang miskin, susah dan melarat, tidak mungkin mencapai kejayaan atau kejayaan dalam hidup.  

Batasan batasan ini akan menjadi blueprint kehidupannya untuk selanjutnya.   Ia tidak akan pernah mampu melampaui batasan itu.   Jika ada orang yang memberinya modal usaha, atau mengajaknya berniaga pasti akan selalu mengalami kegagalan.   Apapun usaha dan perniagaan yang diceburinya akan mengalami kehancuran semasa Imej diri negatif itu masih tertanam dalam fikiran bawah sedarnya.   Untuk mencapai kejayaan dan kejayaan dalam hidup ia harus menukar imej dirinya, dan ini bukan kerja mudah.   Mengubah imej diri yang telah tertanam dalam diri seseorang memerlukan usaha yang gigih dan sungguh-sungguh.

Ciri-ciri Imej diri negative

Tanda tanda orang yang mempunyai imej diri negatif secara umum antara lain:

Merasa rendah diri, menganggap diri tidak berguna dan tidak bererti di tengah masyarakat.  

Merasa keberadaannya tidak diperlukan oleh masyarakat dan alam sekitar.

Merasa tidak layak atau berhak mempunyai atau mendapatkan sesuatu

Merasa terlalu muda atau tua untuk melakukan sesuatu

Merasa dibenci dan tidak disukai oleh persekitaran dan orang di sekitarnya

Merasa tidak mampu dan selalu khuatir mendapat kegagalan dan cemuhan dari orang disekelilingnya

Merasa kurang pendidikan berbanding orang lain

Kurang mempunyai dorongan dan semangat hidup, tidak berani memulakan sesuatu perkara yang baru,

Selalu khuatir berbuat salah dan ditertawakan orang

Orang yang mempunyai imej diri negatif umumnya sering mengucapkan kata-kata seperti berikut:

Kita orang miskin, kita orang susah kita tidak boleh mendapatkan itu ...

Itu hal yang tidak mungkin ... ..

Orang pasti mentertawakan kita ... ..

Kita tidak akan mampu melakukannya ....

Kita tidak mampu mendapatkan itu ....

Imej diri positif

Imej diri positif adalah anggapan atau gambaran seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat positif.   Umumnya sejak anak anak orang tua mereka telah menanamkan nilai nilai positif ke dalam fikiran si anak.   Tidak semua orang yang hidup dari kalangan rakyat miskin mempunyai imej diri negatif.   Diantara mereka ada orang yang ditanamkan oleh orang tuanya nilai nilai positif dengan ucapan: "... Kamu harus meraih kemenangan, ... kamu harus menjadi orang kaya .... Kamu harus memperbaiki keadaan kita ... dan lain-lain.

Inilah yang menyebabkan munculnya orang-orang besar dan berjaya dari kalangan petani, pekerja atau miskin di desa mahupun bandar.

Orang yang mempunyai imej diri positif mempunyai semangat hidup dan semangat juang yang tinggi.   Ia mempunyai cita-cita dan gambaran yang jelas tentang masa depannya.   Ia yakin dan optimistik apa yang dicita citakannya itu akan tercapai.   Ia tidak takut gagal atau ditertawakan orang dalam cuba hal-hal yang baru.

Ia merasakan dirinya penuh semangat, optimis dan yakin pada setiap yang dikerjakan.   Ia merasa lingkungkan dan semua orang berpihak padanya.   Ia tidak gentar menghadapi pelbagai halangan dan rintangan.   Ia yakin kemenangan berpihak padanya.   Imej diri positif menjadi blueprint kehidupannya, dunia seolah-olah tunduk padanya, berjaya demi berjaya diraihnya seiring dengan berjalannya waktu.   Masalah dan kesulitan tidak pernah boleh mengalahkannya.   Inilah type pemimpin dunia dan orang-orang yang meraih kejayaan dalam segala bidang kehidupan di dunia ini.

Ciri imej diri positif

Tanda tanda orang yang mempunyai imej diri positif antara lain:

Mempunyai gambaran yang jelas tentang masa depannya

Optimis mengharungi kehidupan

Yakin dapat mengatasi pelbagai masalah yang dihadapi

Penuh harapan dan yakin dapat meraih kehidupan yang lebih baik

Segera bangkit dari kegagalan dan tidak larut dalam duka berpanjangan

Tidak ada hal yang tidak mungkin

Penuh rasa percaya diri

Umumnya orang yang mempunyai imej diri positif sering mengucapkan kata-kata seperti berikut:

· Kita pasti boleh mengatasinya

Jangan takut .... Maju terus

· Cuba sekali lagi kita pasti Berjaya

· Kita tidak boleh lemah dan patah semangat

· Tidak ada hal yang tidak mungkin

Jangan khuatir Allah selalu bersama, kita

· Allah pasti menolong kita

MEMBENTUK IMEJ DIRI POSITIF

Terapi Brainwave Untuk Menerima Diri Sendiri Untuk KebahagiaanMengubah Imej diri negatif menjadi Imej diri positif bukanlah pekerjaan mudah, diperlukan suatu usaha yang gigih dan sungguh-sungguh.   Sebahagian besar orang sejak kanak kanak telah ditanamkan Imej diri negatif ke dalam fikiran bawah sedarnya.   Mereka sering mendengar ucapan: "Jangan lakukan itu .... Nanti kamu jatuh ... .. nanti kamu sakit .... Kamu bodoh, tolol ... ... anda tidak mempunyai bakat untuk itu .... Anda tidak boleh melakukannya ... ... anda tidak akan berjaya ..." dan lain   sebagainya.   Ucapan ucapan negatif yang sering didengarnya itu mengendap dalam fikiran bawah sedar membentuk Imej diri negatif.   Untuk membentuk imej diri positif, terlebih dahulu Imej diri negatif itu harus dihapuskan dari fikiran bawah sedar, kemudian diganti dengan imej diri baru yang positif.

Menanam fikiran baru ke dalam fikiran bawah sedar tidak boleh dilakukan begitu sahaja.   Kita tidak boleh memaksa suatu pemikiran ke dalam fikiran bawah sedar, ia akan menolak jika kita paksakan.   Semakin kuat kita memaksakan semakin kuat pula dia menolak.   Cara paling berkesan memasukkan pengaruh ke dalam fikiran bawah sedar adalah dengan memasuki keadaan alpha.   Para pakar telah mendapati bahawa otak manusia memancarkan gelombang otak yang boleh diukur dengan alat EEG.   Otak memancarkan gelombang sesuai keadaan fikiran dan jiwanya.   Ada 4 keadaan gelombang otak manusia iaitu:

Beta 14-100 Hz

Pada keadaan ini seseorang dalam keadaan terjaga dan sedar sepenuhnya.Otak kiri berada dalam keadaan aktif digunakan untuk kepekatan berfikir, mengira, menganalisa atau menilai keadaan di sekitarnya sehingga gelombang otak meninggi.   Gelombang otak yang tinggi merangsang otak mengeluarkan hormon kortisol dan norefinefrin yang menyebabkan rasa cemas tegang dan stress.

Alfa 8 - 14 Hz

Orang yang sedang melamun, tenang, rileks dan santai gelombang otaknya berada pada frekuensi ini.   Keadaan ini merupakan pintu masuk atau akses ke dalam fikiran bawah sedar.   Inilah keadaan yang kita cari untuk memasukkan maklumat atau cadangan ke dalam fikiran bawah sedar.   Pada keadaan ini otak menghasilkan hormon serotonin dan endorfin yang menyebabkan seseorang merasa selesa, tenang dan bahagia.   Hormon ini meningkatkan daya tahan tubuh, melebarkan pembuluh darah, menstabilkan degupan jantung dan mempertajam indera kita.   Pada keadaan ini otak menjadi cerdas dan mudah menyerap pelbagai maklumat yang diterima.   Anak kecil gelombang otaknya selalu dalam keadaan alfa kerana itu mereka mudah menyerap maklumat atau mengingat dan menghafal sesuatu dengan cepat.

Theta 4 - 8 Hz

Pada keadaan ini seseorang berada dalam kedaan tidur dan mimpi, tubuh menjadi rileks dan santai.   Otak mengeluarkan hormon melatonin, catecholamine dan AVP (arginine-vasopressin) yang memberi rasa selesa pada seluruh tubuh.

Delta 1 - 4 Hz

Frekuensi terendah ini muncul disaat seseorang tidur pulas tanpa mimpi, tidak sedar, tidak boleh merasakan badan, tidak berfikir.   Pada saat otak mengeluarkan hormon pertumbuhan HGH (Human Growth Hormon) yang boleh membuat orang awet muda.   Jika seseorang tidur dalam keadaan delta walaupun sebentar, ketika bangun kembali tubuhnya akan terasa sangat selesa dan segar.

Kejayaan anda menghilangkan pengaruh negatif dan memasukkan pengaruh positif ke dalam fikiran bawah sedar bergantung kemampuan anda memasuki keadaan alfa.   Semakin pandai anda masuk kekondisi alfa semakin mudah anda membentuk imej diri positif pada diri anda.   Memasuki keadaan alfa boleh dilakukan dengan meditasi, hipnoterapi atau bantuan suara brainwave yang menimbulkan rasa tenang dan selesa (rileks).   Setelah anda memasuki keadaan alfa anda boleh mengulang semula kalimat tertentu atau berdoa kepada Allah untuk menukar imej diri anda seperti:

Jangan takut, jangan sedih engkau adalah orang yang mulia dan terhormat

Jangan khuatir Allah pasti menolong

Raih dan rebutlah kemenangan kerana engkau adalah orang yang dipilih Allah untuk itu

Ya Allah bebaskan kami dari kehinaan, kemiskinan, dan kemelaratan hidup, bukakan bagi kami pintu rezeki dari langit dan bumiMu, bukakan bagi kami pintu rezeki dari segala penjuru yang kau berkati, bukakan bagi kami pintu rezeki dari sumber kekayaanMu yang tak terbatas.

Ya Allah ampuni kami, tutup aib dan keburukan kami, angkat darjat kami, beri kami rezeki, beri kami hidayah dan petunjukMu, beri kami kesihatan dan kekuatan dan maafkan semua kesalahan kami.

Suasana ruang dan persekitaran juga membantu anda untuk memasuki keadaan alfa.   Memasuki keadaan alfa yang paling berkesan adalah pada saat sepertiga malam terakhir kerana itu Allah menganjurkan kita untuk bangun pada sepertiga malam terakhir membaca Quran atau mengerjakan solat tahajud.

Aktiviti solat jika dilakukan dengan betul dan betul sebenarnya merupakan cara membentuk imej diri positif yang diajarkan Rasulullah.   Bacaan dalam solat mengandungi kalimat kalimat toyyibah (positif) yang mampu membentuk imej diri positif jika dilakukan dalam keadaan khusyuk (keadaan alfa).

Firman Allah dalam S Al Mukmin ayat 1 -2

1 - Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman,

2 - (iaitu) orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya,

Namun sayang sebahagian besar umat Islam tidak mengerti tentang hal ini.Aktiviti solat hanya merupakan kegiatan ritual rutin yang tidak berbekas bagi jiwa dan fikirannya.

Hal tersebut terjadi kerana sebahagian besar umat Islam tidak memahami apa yang dibaca dan diucapkan dalam solat, sehingga kalimat serta doa yang dibaca tidak berbekas dalam fikiran bawah sedarnya.

Membaca Quran dengan tadabbur juga boleh membentuk imej diri positif, kerana Al-Quran banyak mengandungi kalimat kalimat positif yang berpengaruh besar pada jiwa ..

Terapi Brainwave Untuk Menerima Diri Sendiri Untuk Kebahagiaan