Terapi brainwave dan stimulasi gelombang otak untuk mengetahui (memunculkan) bakat terpendam" name=description>
Laman Utama
Terapi Brainwave Untuk Relaksasi

TEKNOLOGI SAINTIFIK GELOMBANG OTAK ANUGERAH AGUNG
(YOUR TRUE POTENTIAL NEUROTHERAPY & BRAINWAVE THERAPY)

Terapi brainwave dan stimulasi gelombang otak untuk memasuki keadaan kontemplasi yang dalam sehingga anda lebih mengenali diri anda dan mencari bakat semulajadi anda.

Ditambah dengan kaedah Quantum Mind Programming yang akan mendorong bakat yang   terpendam di bawah sedar muncul ke fikiran sedar anda. Anda mendapatkan 3 file audio brainwave. Dua file audio untuk sesi terapi brainwave, dan satu file audio untuk sesi pemograman fikiran (Quantum Mind Programming).

MENGETAHUI & MEMUNCULKAN BAKAT TERPENDAM

Nama Produk  Brainwave : Your True Potential

Keterangan : Terapi  Brainwave dan stimulasi gelombang otak untuk memasuki keadaan kontemplasi  yang  dalam sehingga anda lebih mengenali diri anda dan mencari bakat semulajadi anda. Ditambah dengan  kaedah Quantum Mind Programming yang akan mendorong bakat yang terpendam di bawah sedar muncul ke fikiran sedar anda.

Cara Pakai : Didengarkan dengan headphone atau speaker sambil duduk santai atau berbaring.  Mata dipejamkan untuk merasakan alunan Brainwave. Dalam sehari disyorkan mendengar Brainwave ini  selama  30 minit.  Jika anda tidak ada masa lapang untuk mendengar Brainwave ini secara khusus,  maka  anda  boleh dengar Brainwave ini waktu menjelang tidur. Tiada masalah jika anda tertidur ketika  mendengar  Brainwave ini.

Harga :  RM150

Berangkat dari suatu falsafah bahawa setiap manusia diciptakan untuk suatu tugasdan fungsi khusus di dunia ini. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya itu, manusia dibekalkan bakat semulajadi.

Terapi Brainwave Untuk Mengetahui dan Memunculkan Bakat TerpendamNamun kerana pola bimbingan dan pendidikan yang kurang tepat, maka bakat alami kita tidak berkembang dengan sempurna. Bahkan banyak orang tidak tahu apa sebenarnya bakatnya. Dengan Brainwave ini boleh membawa diri anda untuk mengenal sepenuhnya terhadap siapa diri anda dan  seberapa besar potensi yang anda miliki untuk dimaksimumkan secara optimum. Dengan menggali  maklumat yang ada pada alam bawah sedar maka potensi kita boleh kita ketahui sepenuhnya.

Adakah anda termasuk orang yang belum mampu mengenali bakat anda dan memaksimumkan potensi diri yang ada dalam diri anda?   Jangan berkecil hati, kerana anda tidak sendirian.   Ramai orang yang masih belum mampu mengenali potensi diri dan bakat terpendam yang ada dalam dirinya.   Hal itu kerana kurangnya kepedulian mereka terhadap potensi diri dan bakat semulajadi mahupun bakat terpendam yang ada dalam dirinya untuk menjadikan meraka mempunyai sesuatu hal yang sangat besar dan bererti dalam hidupnya.

Tidak ada kata terlambat untuk menggali potensi diri dan memaksimumkan bakat yang ada dalam diri anda.   Dan janganlah berkecil hati kerana semua orang tentunya mempunyai potensi diri dan bakat semulajadi yang masih harus digali dan dipelajari.   Banyak cara agar anda boleh menggali dan memaksimumkan potensi dalam diri anda.  

Terapi Gelombang Otak akan memberikan kepada anda sebuah maklumat,penyelesaian masalah serta langkah, agar anda mampu menggali dan memaksimumkan potensi yang ada dalam diri anda.   Ada empat kunci utama agar anda mampu mengeluarkan bakat anda yang masih tersimpan dalam diri anda.   Empat kunci itu antara lain:

1. Kepakaran

Kepakaran adalah segala sesuatu di mana anda boleh mempelajari dan melakukannya dengan mudah.   Lalu, adakah anda merasakan bahawa anda mengalami kemudahan dalam mempelajari dan mengerjakan suatu hal?   Atau anda mampu mengerjakan sesuatu di atas rata-rata orang lain dalam mengerjakan dan menyelesaikannya?   Atau bahkan anda mampu mengambil kira segala sesuatu dengan lebih cepat dari kebanyakan manusia yang lain?   Maka, boleh jadi itulah potensi diri yang ada dalam diri anda, dan anda harus lebih menggalinya serta menekuni sesuatu yang boleh anda selesaikan serta mengambil kira lebih cepat di atas rata-rata orang lain.   Kemudian fikirkanlah semua itu agar anda mampu memastikan bahawa itulah sesungguhnya bakat anda.

2. Tarikan

Tarikan adalah keinginan hati untuk lebih dapat mengetahui dan mempelajari akan sesuatu hal.   Jika anda mempunyai keinginan yang kuat terhadap sesuatu hal, maka perhatikanlah bahawa itu boleh menandakan bahawa potensi diri dan bakat anda mengarah ke sana.   Kadang-kadang minat akan sesuatu hal di atas rata-rata keinginan kita yang lain, boleh menjadi petunjuk bahawa ada potensi dan bakat dalam diri kita terhadap hal itu.   Dan hal itu tidak semata-mata cita-cita atau hobi semata-mata, kerana disanalah naluri kita bekerja.   Sehingga dengan minat itu, boleh lebih mengembangkan sifat ingin tahu kita serta berusaha mempelajarinya lebih dalam.   Dengan demikian minat anda pada suatu hal boleh mengarahkan anda pada potensi dan bakat sesungguhnya yang anda miliki.

3. Kepuasan

Kepuasan adalah perasaan jiwa dimana kita merasakan adanya kegembiraan, kesenangan, ketenangan dan keselesaan pada saat melakukan suatu hal.Perhatikan dengan baik, kegiatan apakah yang membuat anda merasa betah berlama-lama atau merasa tidak mahu melepaskan kegiatan itu?   Sebagai contoh, banyak orang yang betah berlama-lama dengan sebuah komputer, kenderaan, kerajinan tangan, sukan dan aktiviti lain.   Di saat anda merasakan kepuasan dan keselesaan dari kegiatan tersebut, maka boleh jadi petanda potensi dan bakat anda adalah disana.   Maka anda harus lebih memahami dan memperhatikan hal-hal yang boleh membuat anda merasakan kepuasan atau keselesaan ketika melakukannya.   Kepuasan dan keselesaan itu akan membawa anda pada potensi dan bakat anda sesungguhnya.

4. Kebiasaan

Terapi Brainwave Untuk Mengetahui dan Memunculkan Bakat TerpendamKebiasaan adalah segala sesuatu yang biasa kita lakukan dan menjadi rutin dalam kegiatan, tingkah laku, perbuatan dan sikap kita sehari-hari.   Adakah orang-orang di sekitar anda merasa tertarik dengan anda?   Atau apa yang mereka ingin selalu dekat dengan anda? Bila ada sesuatu hal yang membuat mereka ingin selalu dekat dengan anda atau mereka merasa tertarik dengan sikap anda atau bahkan mereka merasa selesa dengan perilaku anda, maka perhatikan apa yang telah anda lakukan!   Misalnya saja, anda mampu memberikan penyelesaian dalam kegiatan pengurusan syarikat, sehingga rakan anda merasa memerlukan atau tertarik pada anda, maka disanalah potensi diri dan bakat anda boleh terhingga.   Apabila anda mampu membuat orang lain tertarik dengan hasil karya anda, maka pelbagaikan ia.Boleh jadi di sanalah bakat anda akan muncul.   Dan masih banyak lagi kebiasaan kita yang boleh membuat orang tertarik atau ingin merasa dekat dengan kita.   Jika anda termasuk dalam kategori seperti orang dimaksudkan, maka tetaplah pada kebiasaan anda dan maksimakan kebiasaan yang membuat orang lain tertarik pada anda.

Empat kunci utama untuk mengenali potensi dan bakat yang terpendam dalam diri anda tersebut, akan menjadi suatu kejayaan dan anda akan mencari bakat anda yang sesungguhnya, apabila anda benar-benar bekerja keras untuk memaksimumkan bakat tersebut.   Bakat yang tidak diasah, akan menjadikannya sebuah potensi yang tidak akan membawa banyak manfaat kepada anda.   Namun jika anda mampu menggali, mengasah dan menekuni potensi dan bakat anda, maka ia akan menjadi perantara menuju kejayaan anda.

Terapi Brainwave Untuk Mengetahui dan Memunculkan Bakat Terpendam